Služby / Vedení účetnictví - Pamex

Služby / Vedení účetnictví

Společnost PAMEX nabízí vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další subjekty dle platných právních předpisů.

Jedná se zejména o:

 • zajišťování včasné úhrady faktur

 • evidence plateb

 • upomínání a evidence případných dlužníků

 • vytvoření vnitřní účetní směrnice a účtového rozvrhu

 • vedení knihy bankovních výpisů

 • vedení knihy pokladních příjmů a výdajů

 • vedení knihy přijatých a vydaných faktur

 • vedení kompletní mzdové agendy

 • zpracování předvahy rozvahových účtů, výkazu zisku a ztrát, rozvahy

 • provedení inventur jednotlivých zůstatkových účtů

 • zpracování daňového přiznání

 • zpracování přílohy k daňovému přiznání

 • vytvoření a doručení podkladů zveřejňovaných ve veřejném rejstříku

 • atd.