Aktuality - Pamex

Aktuality

31. 12. 2023

UKONČENÍ SPRÁVY BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ŽDÁR

K datu 31.12.2023 byla ukončena správa bytů ve vlastnictví Města Žďár.

Ve všech záležitostech se od 1.1.2024 obracejte na tel.: 566 654 869, nebo na email: byty@satt.cz

Děkujeme

 


2. 2. 2023

DATOVÉ SCHRÁNKY BYTOVÝCH DOMŮ

Společnost PAMEX nabízí domům ve správě možnost obsluhy datových stránek prostřednictvím tzv. pověřené osoby, která má oprávnění v rozsahu, které je jí stanoveno oprávněnou osobou (člen statutárního orgánu). Pro více informací kontaktujte svoji účetní - kontakt.

Datová zpráva je považována za doručenou v den, kdy někdo datovou schránku otevře, přestože neotevře určitou datovou zprávu. Může tedy nastat situace, kdy začne běžet např. lhůta pro odpověď nebo doložení dokumentů,..., přestože osoba, která je odpovědná za danou záležitost neví, že datová zpráva je již považována za doručenou. Proto si dovolujeme upozornit statutární orgány, že je potřebné nastavit si přesná pravidla pro obsluhu datových stránek v rámci výboru (představenstva), tedy kdo přebírá zprávy došlé do datové schránky, jakým způsobem informuje ostatní členy statutárního orgánu, správce nebo účetní, dále pravidla pro evidenci a zálohování došlých zpráv,...

 


5. 12. 2022

Navýšení ceny vodného a stočného 2023 - SVK Žďársko a VAS, a.s.

Zde k nahlédnutí tisková zpráva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenské akciové společnosti, a.s. - navýšení ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2023.


2. 12. 2022

Oznámení o změně ceny tepla 2023 - Satt a.s.

Zde k nahlédnutí Oznámení o změně ceny tepla 2023 SZT Žďár nad Sázavou - Satt a.s.


2. 12. 2022

Odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou

VAS, a. s. upozorňuje odběratele vody, že do 9. prosince 2022 probíhá pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

 


4. 11. 2022

Datové schránky pro SVJ a spolky

V období od 1.1.2023 do 31.3.2023 zřídí ministerstvo vnitra datovou schránku všem společenstvím vlastníků a spolkům. Datová schránka bude zřízena automaticky. Subjekty poté obdrží doporučeným dopisem informaci o zřízení datové schránky a přístupové údaje (přihlášení do datové schránky - www.mojedatovaschranka.cz). Od této chvíle budou společenství vlastníků a spolky povinny činit veškeré úkony vůči státním orgánům přes datovou schránku. Datová schránka bude zpřístupněna po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po jejím zřízení.
Zprávy doručené datovou schránkou se považují za doručené 10. den po jejich doručení do datové schránky, bez ohledu na to, zda byla tato zpráva uživatelem datové schránky zobrazena. Přijaté zprávy se automaticky mažou po 90 dnech od přihlášení nebo automaticky po třech letech, pokud se již do datové schránky nepřihlásíte. Doporučujeme statutárním orgánům datové schránky pravidelně kontrolovat a přímo z datové schránky nastavit službu notifikací SMS zprávou (za poplatek) nebo na email (zdarma). Přijaté zprávy je možné stáhnou do počítače, nebo můžete využít bezplatnou aplikaci Datovka, Datový trezor od České pošty (za poplatek)...
Pokud budete potřebovat s provozem datové schránky poradit, neváhejte se obrátit na svou účetní - kontakt.

 


11. 10. 2022

ÚSPORNÝ TARIF - povinnosti bytových domů

Nařízením vlády č. 299/2022 Sb. bylo k 8.10.2022 zrušeno Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Příspěvek z tzv. úsporného tarifu pro rok 2023 bude nahrazen zastropováním cen energií.
Statutární orgán bytového domu tedy již NEMÁ POVINNOST oznámit dodavateli nebo distributorovi tepla počet bytových jednotek v domě.

 


11. 10. 2022

Novela zákona o evidenci skutečného majitele

Od 1.10.2022 má společenství vlastníků opět skutečného majitele, ten se však dle § 38 odst. 4 zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů, zapisuje automaticky. Jako skutečný majitel SVJ, spolku a bytového družstva je automaticky zapsána ta fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

 


7. 10. 2022

Z MIMOŘÁDNÉHO HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

Upozorňujeme občany, že po městě se pohybuje skupina nelegálních podomních prodejců, aktuálně jako firma SBS SITTA Ladislav. Nabízí mimo jiné prodej zámků do dveří, s odůvodněním, že v okolí vykrádají domy. Za výměnu zámku v hodnotě 800 pak účtují 6000. Prosíme, abyste si dávali pozor a nereagovali na služby, které jste si neobjednali a ihned volejte policii. Varujte prosím své blízké.

Děkujeme
 


30. 6. 2022

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY TEPLA 2022

Společnost Satt, a.s. vydala 22.6.2022 oznámení o navýšení ceny tepla. Celý článek - https://www.satt.cz/novinky/detail/oznameni-o-zmene-ceny-tepla-2022.

 


Starší články: 1 2  >>