Služby / Havarijní služba - Pamex

Služby / Havarijní služba

V případě poruchy rozvodů topení, vody a kanalizace zabezpečujeme nepřetržitou havarijní službu pro bytové domy ve správě společností PAMEX, Investservis, SBD Zelená hora a pro další právnické a fyzické osoby na základě uzavřené smlouvy.

 

Havarijní zásah můžete objednat na tel.: 566 617 285 v době
od 14.00 hod. do 7.00 hod. a v době pracovního klidu a svátků

 

Dojde-li k havárii nebo poruchám v běžné pracovní době (po-pá, 7.00-14.00 hod.), volejte na tel.: 566 620 641.

 

Upozornění:
Za havárii se považuje porucha, při které by mohlo dojít k zásadnímu poškození majetku majitele a nájemců bytu a k ohrožení bezpečí, zdraví či životů občanů. Za ukončený havarijní zásah je považováno provedení takového úkonu, kterým se zabrání možnosti vzniku dalších majetkových škod a předejde se ohrožení zdraví bydlících osob. Vlastní oprava poškozeného zařízení, je řešena zpravidla až následně, po stanovení rozsahu nutné opravy, technologického postupu a způsobu financování potřebného zásahu se samosprávou nebo majitelem domu
.

 

Nouzové otevírání bytů a objektů

Tuto službu zajištuje ve Žďáře nad Sázavou a okolí firma TOKOZ a.s.

Tel.: +420 724 632 646