Pamex - správa nemovitostí

Úvod

Vítejte na stránkách společností PAMEX

Správa nemovitostí je činnost vyžadující znalosti z mnoha oborů. Z těchto důvodů svěřují vlastníci své nemovitosti do správy odborníkům. Našimi klienty jsou jak obce, tak i společenství vlastníků, bytová družstva, spolky a vlastníci budov nejen ze Žďáru nad Sázavou, ale i z jiných měst a obcí.

První ze společností PAMEX vznikla již v roce 1991. V současné době zajišťují správu nemovitostí tři naše společnosti a jedna společnost se zabývá technickým zařízením budov a provozuje pro bytové domy v naší správě havarijní službu. Tato společnost (PAMEX ŽĎÁR s.r.o.) získala v roce 2007 certifikaci ISO 9001.

Nabízíme kompletní správu nemovitostí, jejíž součástí je i základní právní servis, zastupování klientů při jednání s dodavateli, úřady, apod. Pro bytové domy a nemovitosti v naší správě zajišťujeme jak běžný opravárenský servis a údržbu, tak i rozsáhlejší opravy a rekonstrukce. Samozřejmostí je také obstarání potřebných revizí, a to včetně odstranění zjištěných závad.

Pro bytová družstva, společenství vlastníků i spolky vedeme účetnictví, jehož nedílnou součástí je vedení mzdové agendy a tvorba daňových přiznání.

Jedna z firem PAMEX se zabývá technickým zařízením budov - rozvody vody, plynu, tepla, kanalizace, topná tělesa, výměníkové stanice, stavební práce, zámečnické práce a elektromontáže.

 

 

>>


CENA VODY PRO VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2018

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018.

Cena vody pro vodné a stočné v roce 2018 zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.

 

Vodné

Stočné

Celkem

Cena s DPH 2018

54,50 Kč/m3

40,40 Kč/m3

94,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2018

47,39 Kč/m3

35,13 Kč/m3

82,52 Kč/m3

Cena s DPH 2017

54,50 Kč/m3

40,40 Kč/m3

94,90 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH

0 Kč/m3

0 Kč/m3

0 Kč/m3


ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU

Od roku 2018 dochází ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu, tedy hrubého příjmu nepřesahujícího částku 2 500,- Kč měsíčně

Celá aktualita >>